Header Ads Widget

Quy luật "số 3" về cơ thể con ngườiCon người thường có thể đi ba phút mà không có không khí, ba giờ mà không có nơi trú ẩn trong các môi trường thời tiết khắc nghiệt, ba ngày không có nước, và ba tuần mà không có thức ăn.

Nguồn: KyNangSinhTon.com